Jednostki organizacyjne

Gminny Ośrodek Kultury
w Osielsku

dyrektor:

Marek Manuszewski

Gminny Zakład Komunalny w Żołędowo

dyrektor:

Leszek Dziamski

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osielsku

kierownik:

Jadwiga Drzycimska

Gminna Biblioteka Publiczna w Osielsku

kierownik:

Jolanta Zielińska

Gminna Przychodnia
w Osielsku

dyrektor:

lek. med. Anna Żyta-Jazdon

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osielsku

dyrektor:

Żanetta Kaźmierczak

Zespół ds. Oświaty


kierownik:

Rafał Kubicki

Szkoły i przedszkola

Szkoła Podstawowa
w Osielsku

dyrektor:

mgr Dariusz Jachowski

Szkoła Podstawowa
w Niemczu

dyrektor:

mgr Jacek Michalski

Szkoła Podstawowa
w Żołędowie

dyrektor:

mgr Ewa Kraska

Szkoła Podstawowa
w Maksymilianowie

dyrektor:

mgr Wojciech Kwiatkowski

Publiczne Przedszkole nr 1
w Osielsku

dyrektor:

mgr Ewa Danilewicz