Sekretariat

Punkt informacyjny

Biuro Rady Gminy Osielsko

Wiesława Klimek

Ds obsługi Rady

Gminy Osielsko

oraz spraw

kultury i BIP

pokój nr 15

Organizacje pozarządowe

Dorota Bręczewska

Organizacje

pozarządowe,

współpraca ze

stowarzyszeniami

i klubami sportowymi

pokój nr 1

Ref. Podatków i Opłat

Kierownik referatu

Karolina

Krawczewska

Podatki – Niemcz,

podatek od środków

transportu

pokój nr 4

Anna Bilawska

Podatki – Osielsko,

Maksymilianowo,

Jarużyn,

Bożenkowo

pokój nr 9

Aneta Markowska –

Baumgart

Podatki – Żołędowo,

Niwy – Wilcze,

podatki dla firm

pokój nr 9

Agata Klett

Pobór,

egzekucja podatków

i opłat

pokój nr 4

Agnieszka Szreiber

Pobór,

egzekucja opłat za

odpady komunalne,

akcyza

pokój nr 4

Małgorzata

Mikołowska

Pobór,

egzekucja podatków

i opłat

pokój nr 4

Wnioski do pobrania

Podatek leśny

DL-1 – DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

IL-1 – INFORMACJA O LASACH

ZDL-1 – ZAŁĄCZNIK DO DL-1 – DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

ZDL-2 – ZAŁĄCZNIK DO DL-1 – DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA

ZIL-1 – ZAŁĄCZNIK DO IL-1 – DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

ZIL-2 – ZAŁĄCZNIK DO IL-1 – DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA

ZIL-3 – ZAŁĄCZNIK DO IL-1 – DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW

Podatek od nieruchomości

DN-1 – DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

IN-1 – INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH

ZDN-1 – ZAŁĄCZNIK DO DN-1 – DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

ZDN-2 – ZAŁĄCZNIK DO DN-1 – DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA

ZIN-1 – ZAŁĄCZNIK DO IN-1 – DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

ZIN-2 – ZAŁĄCZNIK DO IN-1 – DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA

ZIN-3 – ZAŁĄCZNIK DO IN-1 – DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW

Podatek rolny

DR-1 – DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

IR-1 – INFORMACJA O GRUNTACH

ZDR-1 – ZAŁĄCZNIK DO DR-1 – DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

ZDR-2 – ZAŁĄCZNIK DO DR-1 – DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA

ZIR-1 – ZAŁĄCZNIK DO IR-1 – DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

ZIR-2 – ZAŁĄCZNIK DO IR-1 – DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA

ZIR-3 – ZAŁĄCZNIK DO IR-1 – DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wniosek o zmianę adresu do korespondencji WORD

Wniosek o zmianę adresu do korespondencji PDF

Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 EXCEL

Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 PDF

Załącznik na podatek od środków transportowych DT-1A EXCEL

Załącznik na podatek od środków transportowych DT-1A PDF

Wniosek o niezaleganiu

Ref. Inwestycji i Zamówień Publicznych

Kierownik referatu

Dominika Wiśniewska

Inwestycje

pokój nr 13A

Adam Biegański

Inwestycje –

budowa dróg

pokój nr 13

Karolina Frydrychowicz-Dziamska

Przygotowanie

gminnych inwestycji

pokój nr 13

Bartosz Pater 

Inwestycje sieci

wodno – kanalizacyjne

pokój nr 13

Justyna Janicka

Zamówienia publiczne

 

pokój nr 16

Elżbieta Chałubek

Mieszkania socjalne,

opłata adiacencka

z tytułu budowy

infrastruktury

pokój nr 16

Paweł Kujawa

Gospodarka

komunalna

i mieszkaniow

pokój nr 17

Michał Jabłoński 

Oświetlenie drogowe,

rozliczanie energi

elektrycznej

pokój nr 17

Ref. Gospodarki Gruntami i Rolnictwa

Kierownik referatu

Jolanta Trzecińska

Gospodarka gruntami

zasobem

nieruchomości,

wykupy

pokój nr 22A

Katarzyna Krüger

Opłata planistyczna,

sprzedaż działek

uzgodnienia gruntowe,

prawo użytkowania

wieczystego

pokój nr 22B

Agnieszka Grzywacz

Sprawy geodezyjne,

podział, rozgraniczenia,

wznowienia granic

pokój nr 22C

Katarzyna Tyma

Opłata adiacencka

z tytułu podziału,

rolnictwo

pokój nr 22C

Bogdan Mikulski

Regulacja stanów

prawnych

nieruchomości, ZRID

pokój nr 22D

Katarzyna Skibińska

odszkodowania – ZRiD

nieodpłatne

przejmowanie 

nieruchomości

pokój nr 22D

Wnioski do pobrania

Ref. Zagospodarowania Przestrzennego

Kierownik referatu

Beata Szeszuła

Zaświadczenia z mpzp,

opinie – wstępny

projekt podziału,

pokój nr 23

Agnieszka Krawczak

 

Wypis i wyrys z mpzp

warunki zabudowy

 

 

pokój nr 23

Eliza Rojek

Nazewnictwo ulic,

numeracja

nieruchomości,

warunki zabudowy

 

 

pokój nr 23

Anna Szopieraj

Lokalizacji inwestycji

celu publicznego

oraz zaświadczeń

o przeznaczeniu

w mpzp

 

pokój nr 23

Patrycja Kurgan

Nazewnictwo ulic,

numeracja

nieruchomości,

warunki zabudowy

 

 

pokój nr 23

Planowanie przestrzenne

Janusz Gorzycki

Planowanie

przestrzenne

pokój nr 23

Ref. Ochrony Środowiska

Kierownik referatu

Marzena Alińska

Ochrona środowiska,

zbiorowe

zaopatrzenie wody,

odprowadzanie

ścieków 

pokój nr 6

Benedykt Kurczewski

Melioracje,

gospodarka wodna

 

pokój nr 5

Adrianna

Kochanowska – Papke

Ochrona przyrody,

wycinka drzew,

łowiectwo

 

pokój nr 5

Emilia Serbinowska 

Odpady komunalne,

nieczystości ciekłe,

edukacja ekologiczna

pokój nr 11

Magdalena

Kopczyńska

Odpady komunalne,

ochrona zwierząt,

usuwanie azbestu,

 

pokój nr 11

Marcelina

Komorowska

Decyzje środowiskowe,

gospodarka

niskoemisyjna,

kontrola terenowa

pokój nr 11

Rafał

Ponichter

Gospodarka wodna,

zaopatrzenie w wodę,

odprowadzanie

ścieków

pokój nr 5

Marta

Lewandowska

gospodarka

niskoemisyjna i decyzji

o środowiskowych

uwarunkowaniach

pokój nr 11

Ref. Spraw Obywatelskich – budynek B

Kierownik referatu

Violetta Dąbrowska

Urząd Stanu Cywilnego,

rejestr wyborców,

karta dużej rodziny,

karta seniora,

organizacja wyborów

 

budynek B

pokój nr 1

Ewelina Janik

Ewidencja ludności,

Urząd Stanu Cywilnego

budynek B

pokój nr 3

Anna Stankiewicz

 

Wpis do CEiDG,

zezwolenie na

sprzedaż napojów

alkoholowych

budynek B

pokój nr 3

Arkadiusz Zajda

Dowody osobiste

budynek B

pokój nr 2

Ref. Finansowy – I piętro budynek B

Kierownik referatu

Ilona Bochańska

 Księgowość

budżetowa

I piętro budynek b

pokój nr 4

Ewa Uścinowicz

Pobór i egzekucja

czynszów

najmu i dzierżawy

I piętro budynek b

pokój nr 4

Ref. Organizacyjny

Kierownik referatu

Justyna Ściesińska 

Kadry,

potwierdzenie profilu

zaufanego

 

pokój nr 7

Agnieszka Michalska

Inicjatywa lokalna,

praktyki,

staże,

potwierdzenie profilu

zaufanego

pokój nr 7

Mariola Urbankiewicz

ds. ochrony zdrowia

i żłobków

 

 

pokój nr 7

Przemysław Michna

Główny specjalista

ds. informatyki

pokój nr 7a

Tomasz Bogucki

Główny specjalista

ds. promocji gminy

i informatyk

pokój nr 7a